Церемония Вселенски Събор

Защо събираме женската си енергия, сила, любов за тази церемония?Защо е важна за нас?Какво ще правим? ВСИЧКО Е ЕНЕРГИЯ 🔥🔥 Цялото ни живеене, разгледано от тази перспектива, може да бъде ясно, осъзнато и резултатно. Можем да бъдем творци на живота си. Можем да създаваме действителността си, когато се отделим от модели, брони, ограничителни вярвания и … More Церемония Вселенски Събор