Церемония Вселенски Събор

Защо събираме женската си енергия, сила, любов за тази церемония?
Защо е важна за нас?
Какво ще правим?

ВСИЧКО Е ЕНЕРГИЯ 🔥🔥

Цялото ни живеене, разгледано от тази перспектива, може да бъде ясно, осъзнато и резултатно. Можем да бъдем творци на живота си. Можем да създаваме действителността си, когато се отделим от модели, брони, ограничителни вярвания и разгледаме съществуването си като енергийна игра между нас и Вселената – Източникът на нашата Енергия 🎡

Вселената ни дава много!
Но като един добър стопанин, Вселената съобразява енергийната си щедрост с енергийните резултати, с които ще отвърнем на Нейната инвестиция, разултати за нас и за Общото. Резултати, които ще допринесат за още и още Енергия, която Вселената да раздава. Щедро. И отново, и отново… Кръговрат ❤️

ВСИЧКО Е В КРЪГ, ВСИЧКО СЕ ВЪРТИ…

На тази церемония ние съвсем ясно и открито, на групи от по 4 човека, ще се договаряме за Енергия с Всеобхватното. С Безграничното. С Източника, който и да е той, както и да го нарича всяка една от нас. Ще се договаряме за енергията ни за следващата година. Доказвайки за какво ще я използваме. И какво ще произведем с нея. Осъзнато, с помощта на Вселенския Съд ще извадим от нас енергийната ни яснота. За това какво искаме и за какво ще го ползваме. За нас и за Общото!
Ще облечем във форма и енергия нашите желания, мечти и блянове за 2020 година и така ще ги изпратим за изпълнение към Вселената!
Заедно, като подкрепа и коректив едновременно!

Дата: 21.12.2019
Час: 16:00
Продължителност: 4 часа
Място: София
Цена: 50 лв
Цена за участнички в Женски Храмове: 35 лв

Водещи Церемонията:

Deva Mukta е фасилитатор и терапевт в областта на Тантра и Свещената Сексуалност, основател на Българска Асоциация по Тантра. Върви по пътя на Тантра и личностното развитие от 8 години. Пътешественик и ученик на живота, изучавала Тантра, деарморинг, Колелото на Съгласието на д-р Бети Мартин и още различни методи на лечение и консултиране, работа с тялото, изследване на травмите, невропсихология. За повече информация: www.deva-mukta.com

Милена Бокова е създател на Живѣда. От 2009 година води индивидуално и групово хора по пътя на откриване на предназначението им и личностното им развитие чрез методите на Тантра, хюман дизайн, пречистване на телата, дихателни упражнения, ген ключове, медитативна регресия и др.

За регистрация:
Милена Бокова 0889606404
Deva Mukta 0889202107