Осъзнати взаимоотношения

Очевидна е вече необходимостта да претворим старите модели на взаимоотношения. Належащо е отпадането на доста стереотипи от миналото, които са ни държали в ограничения и лишения и така са пораждали безброй блокажи и отклонения на психическо, а после и на физическо ниво. Наслоенията в колективното ни съзнание от стотици поколения се стопяват със свръхзвукова скорост.

Но какво идва на тяхно място?
Какво искаме този път да поставим в основата?
Как искаме да градим заедно?
Дали да имаме цел и каква да е тя?
Какви ще са пътищата, по които вървим?…

Няма как да го знаем предварително.
Но можем като начало да поемем пълна отговорност за себе си, за живота си, за мирогледа си, който определя действията ни, за изборите си, които всъщност винаги са свободни, дори когато нe го разбираме напълно. Можем да престанем да проектираме вътрешните си дефицити върху някой друг, особено в интимните отношения и с най-близките си хора. 
И може би тогава, на някакъв следващ етап, ще отпадне и необходимостта някой да определя със законови международни конвенции правото ни да бъдем себе си под каквато и да е форма…

В това пространство от нашия сайт ще третираме всичко актуално по темата и всичко, което може да бъде полезно, за да се чувстваме адекватно в тази грандиозна промяна на модели.

Приятно потапяне